TOPlist

Nový zákon o spotřebitelském úvěru představí hypotéky v novém, přívětivějším kabátě

Zákon o spotřebitelském úvěru se dočkal zbrusu nového znění, které by mělo vejít v účinnost na začátku prosince tohoto roku. Poměrně zásadně nový zákon promluví i do hypotečního trhu. Nejdůležitější změnou, kterou z našeho pohledu přinese, je významné omezení možností bank sankcionovat klienty za předčasné splacení hypotečního úvěru. Jakých situací se změna dotkne a jaké další změny na poskytovatele úvěrů a klienty čekají, stručně rozeberou následující řádky.

Účinnost nového zákona – od 1. prosince 2016

Jak jsme již zmínili v úvodu tohoto článku, zákon má nabýt účinnosti začátkem prosince tohoto roku, tedy 1. prosince 2016. Všechny nově uzavřené smlouvy o hypotečním úvěru se budou od tohoto dne řídit novým zákonným režimem. Novým zákonným režimem se budou od tohoto dne rovněž řídit i tzv. variabilní hypotéky, ačkoliv byly sjednány před tímto datem. Z přechodných ustanovení zákona pak dále vyčteme, že stávající smlouvy s fixací úrokové sazby se budou řídit novými pravidly od okamžiku konce fixace.

Pečlivější prověřování klientů

Poskytovatelé úvěru si budou muset podle nového zákona na své klienty pořádně posvítit. Nutno však podotknout, že v případě bankovních hypoték nelze očekávat významnější změny, neboť banky své klienty již nyní zevrubně prověřují. Změny by se tedy mohly dotknout spíše poskytovatelů nebankovních hypoték, ovšem i v jejich případě k prověření platební schopnosti klienta docházelo. Pokud by však poskytovatel úvěru dostatečně neprověřil možnosti klienta úvěr splácet, vystavoval by se riziku neplatnosti úvěrové smlouvy. O jistinu by sice nepřišel, ale rozloučit by se pak mohl s úroky a dalšími poplatky.

Mimořádné splácení hypotéky levněji

Pokud chtěl klient dosud splatit část hypotéky mimo dohodnuté splátky, čekala jej zpravidla sankce v podobě poplatků za mimořádné splátky. Je sice pravdou, že mnohé banky v poslední době zaujaly k mimořádným splátkám přívětivější postoj, nový zákon o spotřebitelském úvěru jde však v tomto směru ještě dále. Nově totiž nařizuje poskytovatelům úvěrů účtovat maximálně účelně vynaložené náklady, které jim vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru. Pokud ovšem bude klient nemovitost zajištěnou hypotečním zástavním právem prodávat, mohou tyto účelně vynaložené náklady činit maximálně 1 % (za podmínky, že smlouva o hypotečním úvěru trvá minimálně 2 roky) z předčasně splacené částky, přičemž takto vyměřené náklady nesmí přesáhnout částku 50 000 Kč.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru jde však mnohem dále, a tak umožňuje za určitých situací předčasné splacení celé hypotéky nebo její části bez jakýchkoliv sankcí. Jde například o situaci „úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení“. Předčasně splatit hypotéku bez sankcí je rovněž možné do 3 měsíců od okamžiku, kdy poskytovatel úvěru na bydlení sdělil klientovi novou výši úrokové sazby, což klientům nabídne více prostoru pro refinancování hypotečního úvěru. Bez sankcí je rovněž možné splatit až 25 % zbývající části hypotéky v období jednoho měsíce, jenž předchází okamžiku výročí uzavření smlouvy.

Tyto změny tedy klientům s hypotečním úvěrem značně usnadní předčasné splacení, a to i v situacích, které značně zkomplikují jejich možnost dalšího splácení hypotéky, tedy například v případě invalidity. V takovém případě bude moci klient nemovitost prodat a hypotéku, jak již bylo řečeno shora, bez sankcí doplatit.