TOPlist

Vše důležité o hypotékách s variabilní úrokovou sazbou

Většina klientů si v současnosti sjednává hypotéku s fixací. Pro řadu z nich by přitom mohla být vhodnější takzvaná variabilní neboli plovoucí hypotéka. Podívejme se tedy, pro koho je vlastně tento typ hypotečního úvěru vhodný a jaký je vůbec jeho princip.

Co variabilní hypotéka přinese a co naopak vezme?

Hypoteční úvěry s variabilní úrokovou sazbou mají řadu výhod, ale samozřejmě také řadu nevýhod. Začněme tedy s prvně zmíněným, abychom se nakonec mohli věnovat druhému.

Může být levnější

Zaprvé můžeme říct, že za určitých podmínek vyjde variabilní hypotéka levněji než hypotéka s fixovanou sazbou. Tímto bychom už možná mnoho lidí přesvědčili, ovšem nemůžeme říct A, aniž bychom nezmínili B. I když klient možná zpočátku splácení dostane výhodnější úrokovou sazbu, než kdyby si hypotéku zafixoval, její další výhodnost velmi záleží na budoucím vývoji. Zatímco klient s fixovanou hypotékou splácí po dobu fixace za stále stejných podmínek a změnu na hypotečním trhu pocítí až s koncem fixace, klientovi s variabilní hypotékou podmínky splácení plovou s vývojem úrokových sazeb. Klesnou-li, ušetří ještě více, než kdyby si vzal hypotéku s fixací. Pokud budou stagnovat, bude šetřit za stejných podmínek, jako při uzavírání smlouvy o hypotečním úvěru. Ovšem jestliže budou úrokové sazby růst, musí takových klient počítat s tím, že si za hypotéku připlatí.

Volnost nakládání s hypotékou

Hypotéka s variabilní sazbou dává klientům rovněž větší prostor pro nakládání s hypotékou. Na rozdíl od klienta s fixovanouhypotékou, se nemusí bát vysokých poplatků za mimořádné splátky, ani poplatků za předčasné splacení, které se vážou na období fixace. Stejně tak může celkem bez obav přistoupit i k refinancování hypotéky u konkurenční banky.

Konec jistot

Rozkolísané měsíční splátky však mohou mnoha dlužníkům zkomplikovat splácení. Zvláště odhadnou-li špatně rozumnou výši hypotečního úvěru. V takovém případě může větší výkyv úrokových sazeb způsobit situaci, kdy nebude dlužník schopen dostát svým závazkům. U hypotéky s fixací se tohoto během období fixace netřeba bát.

Jak se počítá úrok variabilních hypoték?

Klady a zápory variabilních hypotečních úvěrů už tedy znáte a na základě vaší situace se snad dokážete lépe rozhodnout, zda je pro vás tento produkt vhodný či nikoliv. Uveďme si tedy ještě, jak se vlastně počítá úroková sazba variabilní hypotéky. Pro tyto účely ji rozdělme na dvě části. První část představuje marži bankovního domu, který úvěr poskytuje. V ní se promítá, jak cenová politika banky, tak její posouzení rizikovosti úvěru a klienta. Druhá část úrokové sazby se pak odvíjí od sazeb tržních. Pro tyto účely se u nás nejčastěji používá pražská sazba PRIBOR, která odráží sazby, za které si tuzemské banky půjčují mezi sebou.

Co se skrývá za označením PRIBOR? Je to zkratka výrazu PRague InterBank Offered Rate, tedy pražské mezibankovní nabídkové sazby.