TOPlist

Poskytovatelé hypotečních úvěru budou mít nově povinnost uvádět RPSN

Roční procentní sazba nákladů neboli RPSN je doposud údajem, který nemusí poskytovatelé hypoték svým klientům před uzavřením smlouvy sdělovat. Mohou to udělat z dobré vůle, ale zákon jim to nepřikazuje. To se od prosince tohoto roku změní, neboť v účinnost vstoupí nový zákona o spotřebitelském úvěru.

Roční procentní sazba nákladů – Co to je?

S tímto finančním termínem se můžeme setkat poměrně často. Přitom spousta Čechů dosud netuší, co si pod ním představit. Sice jsme v tomto magazínu termín RPSN již vysvětlovali, malé připomenutí však bezpochyby neuškodí. Roční procentní sazba nákladů je tedy údaj, který vyjadřuje v procentech podíl z dlužné částky, které musí dlužník během jednoho roku zaplatit. Vedle splátek jistiny a úroků jsou přitom v RPSN hypotečního úvěru zahrnuty i další poplatky, tedy například poplatek za správu hypotečního úvěru. Výhoda RPSN je zřejmá. Pro objektivní srovnání výhodnosti úvěru poslouží daleko lépe než zkoumání samotné úrokové sazby.

Odkdy musí banky uvádět RPSN hypotečních úvěrů?

Jak jsme uvedli v úvodu, změny v povinnosti uvádět RPSN u hypotečních úvěrů přináší nový zákon o spotřebitelském úvěru (další změny, které zákon přinese, jsme uvedli v předchozím článku – ČTETE: Nový zákon o spotřebitelském úvěru představí hypotéky v novém, přívětivějším kabátě). Účinnost této novela je přitom stanovena na 1. prosinec 2016. Od tohoto okamžiku tedy musí banky i ostatní finanční instituce poskytující hypotéky uvádět RPSN u svých hypotečních úvěrů.

Banka roční procentní sazbu nákladů klientovi nesdělila

Pokud po prvním prosinci tohoto roku banka nesplní prokazatelně svoji oznamovací povinnost, tedy RPSN neuvede do úvěrové smlouvy, čeká ji poměrně přísná sankce. Klientovi pak bude moci účtovat pouze úrokovou sazbu ve výši depozitní sazby v okamžik uzavření smlouvy o hypotečním úvěru. Depozitní sazba je vyhlašována Českou národní bankou (ČNB) a v současnosti činí pouze 0,05 %.

Banka ve smlouvě uvedla nižší RPSN, než vyplývá z jiných ustanovení smlouvy

Pokud banka či jiná finanční instituce špatně spočítá náklady vyplývající z jiných ustanovení smlouvy, platí, že přednost má právě RPSN. Náklady přesahující roční procentní sazbu nákladů, tedy nemůže klientovi naúčtovat.