TOPlist

Znáte rozdíly mezi kreditní a debetní kartou?

(Komerční sdělení) Máte přehled ve finančních nástrojích v podobě platebních karet? Jaké jsou společné znaky a rozdíly mezi kartami kreditními a debetními?

Kreditní a debetní karta – rozdíly

Na první pohled vypadají oba tyto druhy platebních karet stejně, ovšem ve skutečnosti je v nich velký rozdíl. Debetní kartu vám banka vydává k vašemu běžnému účtu, který máte u ní veden a slouží vám k placení v obchodech a vybírání hotovosti z bankomatu (do výše zůstatku na vašem účtu). V podstatě to znamená, že při všech platbách jsou využívány pouze vaše vlastní finance.

Něco jiného platí u karet kreditních, které jsou vázány na revolvingový úvěr. V praxi to znamená, že s každým splácením se disponibilní částka obnovuje a vy provádíte platby z vypůjčených prostředků. Poskytovatelem může být banka nebo nebankovní instituce a každý z nich má stanovenou jinou maximální částku, kterou je ochoten vám půjčit. Ta bývá zpravidla limitování několikanásobkem vašeho měsíčního příjmu.

Debetní karty

Debetní karta je karta platební, která je vázána na váš běžný bankovní účet. Při provedené platbě u obchodníka dochází k zúčtování ihned, nebo maximálně v rámci několika málo dní pro provedení dané transakce. Mezi hlavní výhody patří samozřejmě to, že její používání je velmi pohodlné. Jako její držitel nemusíte mít u sebe hotovost, ale i přesto jsou vám k dispozici veškeré finance, které máte uloženy na svém běžném účtu. Transakce můžete provést vždy do výše stanoveného denního limitu, ovšem ten není podmínkou, jeho nastavení je pouze vaší volbou.

Debetní karta obsahuje vždy několik povinných údajů. Těmi je její číslo, které bývá šestnáctimístné. To se dále člení do segmentů, které slouží k rozeznání, o jaký typ karty se jedná a k čemu slouží. Dále je to jméno vlastníka, délka platnosti karty, třímístný kontrolní kód, který je nutný použít při internetových platbách a podpis vlastníka.

Debetní karty jsou různé, ve světě je nejběžněji akceptována MasterCard, dále existují Maestro nebo Visa Electron.

Debetní karta – platby

Pomocí debetní karty můžete platit různými způsoby. Tím nejčastějším jsou platby na terminálech obchodníků. Princip je jednoduchý, vložíte kartu a pro autorizaci zadáte PIN kód. V současnosti se stále více rozšiřují bezkontaktní platby, kdy postačí kartu přiložit k terminálu a PIN není potřeba zadávat. Ten je nutné použít až při vyšších částkách transakce, zpravidla se jedná o sumy vyšší než 500 Kč.

Z dalších možností uvedeme online platby, kde je nutné vždy zadat určité informace z karty. Jedná se o její číslo, platnost a CVC kód, který najdete na zadní straně. Ovšem buďte obezřetní, při těchto způsobech platby si vždy ověřte, zda vám nehrozí nějaké riziko zneužití, podle toho, komu svěřujete dané údaje. Nakupujte proto pouze v ověřených internetových obchodech, které zároveň používají kvalitní zabezpečení jak platebních, tak vašich osobních údajů.

Kreditní karty

U kreditních karet se jedná o platební karty s revolvingovým úvěrem. Poskytnout vám je mohou jak banky, tak i různé nebankovní instituce. Princip spočívá ve splácení úvěru a jeho znovu čerpání. To vám umožní mít neustálou finanční rezervu např. na vaše nákupy. Maximální limit karty určuje poskytovatel a zpravidla se odvíjí od bonity konkrétního klienta.

Kreditní karty nejsou příliš vhodné pro výběry z bankomatu. Tato možnost zde sice existuje, ovšem bývá příliš drahá, co se týče úroku i poplatku za výběr. Hlavní předností těchto karet je to, že pokud částku splatíte ve stanoveném termínu, tzv. bezúročném období, máte úvěr zcela zdarma. Oproti klasickým úvěrům je to rozhodně výhodnější, ovšem pozor, pokud splatíte později, úvěr se vám prodraží. Dalšími výhodami je velmi pohodlné použití a to jak na internetu, tak i v zahraničí. Mnohé karty nabízí také různé bonusové programy, slevy a doplňkové služby. Tyto bonusy se většinou liší podle poskytovatele a hlavně podle toho, jak kartu využíváte.

Nevýhodou kreditních karet je bezesporu vysoký úrok, jak jsme již zmiňovali v případě, že nestihnete úvěr splatit v rámci bezúročného období a většinou se toto období vůbec nevztahuje na výběry z bankomatu.

Pokud si budete chtít kreditní kartu pořídit, určitě se při jejím výběru zaměřte na výši úroku mimo bezúročné období, neboť každý z nás se může dostat do situace, že částku nebude moci vrátit včas. Ověřte si také další podmínky, které se na používání dané karty vážou, jako jsou hlavně další poplatky, neboť ty by vám její použití mohly dále prodražit.

Získání je vázáno obecnými podmínkami, kterými jsou plnoletost, občanství ČR, u cizinců povolení k pobytu a pravidelný měsíční příjem. Jeho konkrétní výše závisí na konkrétním poskytovateli. Při žádosti se budete muset prokázat občanským průkazem a druhým dokladem totožnosti, uvést bydliště a doložit příjem. V případě, že budete požadovat vyšší částku celkového úvěrového rámce, je možné že budete potřebovat i manžela či manželku jako spolužadatele.

Platební karty – další druhy

Kromě výše uvedených kreditních a debetních karet existují ještě další druhy platebních karet, jak nákupní úvěrové karty nebo charge karty. Charge karty jsou podobné těm kreditním, ovšem rozdíl je v tom, že na konci každého období vystaví banka klientovi vyúčtování veškerých transakcí a to je poté nutné splatit jednorázově a v dohodnutém termínu. Ten bývá většinou stanoven na konec následujícího měsíce. V tom případě není vyčerpaná částka nijak úročena.

Nákupní úvěrové karty jsou ve své podstatě také kartami kreditními, ovšem poskytovateli bývají zpravidla nebankovní instituce. Tento typ karet je ale poněkud dražší, většinou je spojen s vyšším úrokem a mívají pouze omezenou použitelnost.

Podmínky pro získání kreditních karet bývají odlišné a odvíjí se vždy od daného poskytovatele. Ovšem obecně platí, že nebankovní instituce kladou na klienty menší nároky.

Toto je komerční sdělení. Provozovatel neovlivňuje jeho obsah ani není jeho autorem.