TOPlist

Ručení a hypotéky

Mluvíme-li o hypotečních úvěrech, většinou se v jejich případě nesetkáme s nutností zajistit si ručitele. Najdou se však výjimky, kdy banka či jiná finanční instituce ručitele požaduje. Pojďme se tedy podívat, co ručení obnáší.

Účel ručení

Institut ručení slouží podobně jako zástavní právo k zajištění dluhu. Pro hypoteční úvěry je přitom častější zajištění dluhu právě skrze zástavní právo k nemovitosti, ale setkat se můžeme i s nutností ručení. Instituty zajištění dluhu obecně zlepšují pozici věřitele, který má díky nim větší šanci, že bude jeho pohledávky uspokojena.

Těžká pozice ručitelova

Role ručitele přitom není zrovna dvakrát záviděníhodná. Pokud totiž dlužník nesplácí svůj dluh, může se na něm věřitel zhojit. Ručitel má pak sice možnost dluh po dlužníkovi vymáhat, ale to už je, lidově řečeno, jeho problém. Je důležité zmínit, že aby mohl věřitel požadovat plnění po ručiteli, stačí mu pouze poskytnout dlužníkovi přiměřenou lhůtu k plnění a zároveň ho musí písemně vyzvat k plnění. Aby mohl požadovat splnění dluhu po ručiteli, nemusí zpravidla (pokud si v ručitelské smlouvě nedohodnou jinak) vymáhat dluh soudní cestou. V tom je pozice ručitele velmi nejistá.

Těžké shánění ručitele

Výše uvedené je hlavním důvodem, proč je komplikované sehnat ručitele. Řada lidí však moc netuší, co se za ručitelským závazkem skrývá, čehož někteří zájemci o úvěr zneužívají a dají jen tak mimochodem svému kamarádovi podepsat ručitelskou smlouvu s tím, že je to formalita, a bez toho, aby ho informovali o jejích dopadech. To je velmi neférové jednání, kterého je nutno se vyvarovat. Chcete-li sehnat ručitele, je dobré jednat s potenciálním ručitelem na rovinu a vysvětlit mu jeho pozici a případně přednést dostatek argumentů, které potvrdí vaší solventnost.