TOPlist

Podmínky pro žadatele o hypoteční úvěr – věk a dostatečné příjmy

V následujícím článku se podíváme na to, jaké podmínky musí splnit žadatel o hypoteční úvěr. Předem musíme říct, že se podmínky u konkrétních bank se mohou lišit. V obrysech se však budou dozajista shodovat.

Věk pro hypotéku – od 18 do 70 let

Úplně základní kritériem, podle kterého banky žadatele posuzují, je jeho věk. Drtivá většina bank tak neposkytuje hypotéky lidem mladším 18 let. Otázkou do budoucna bude jistě rozšíření možnosti nabýt plnou svéprávnost ještě před dovršením tohoto věku, přičemž by takový klient vykazoval dostatečné příjmy. Zatím by však nejspíše nepochodil. Maximální věk pro hypotéku je zpravidla stanoven na 70 let věku, přičemž nejde o věk, do kterého lze o hypotéku žádat, ale do kterého musí být kompletně splacena. Konkrétní maximální věk tedy záleží i na délce splácení.

Dostatečně vysoké příjmy vzhledem k výši hypotéky

Budete-li žádat o hypotéku, budete samozřejmě muset prokázat, že máte dostatečné příjmy vy, případně vaši spolužadatelé. Výše příjmu se však neposuzuje jen z hlediska absolutního, ale také z hlediska relativního, tedy z hlediska vztahu výše příjmů k výši hypotečního úvěru. Vliv má samozřejmě i kvalita příjmů z hlediska stability. Pracovní smlouva na dobu neurčitou má z tohoto pohledu rozhodně přednost před smlouvou na dobu určitou.  Výrazný nepoměr mezi výší hypotéky a příjmů vede samozřejmě k zamítnutí žádosti o hypotéku. Menší nepoměr pak zvyšuje rizikovost úvěru z pohledu banky, která si tuto vyšší rizikovost nechá zaplatit v podobě vyšší úrokové sazby.

Žadatel bude ručit nemovitostí na území ČR

Jednou z posledních otázek, o které se zde rozvedeme, je otázka ručení nemovitostí ve vztahu k její lokaci. Banky jsou v tomto směru poměrně striktní, neboť dovolání se zástavního práva v cizině by mohlo být mnohdy problematické, ve všech případech by pak představovalo komplikace. Cizí státní občanství na druhou stranu nevadí z hlediska možnosti hypotéku dostat. Pravděpodobnost získání však rapidně snižuje. Banky totiž cizí státní příslušní hodnotí jako výrazně rizikovější, než české státní občany.