TOPlist

Prescoring, aneb jak si vás banka proklepne

Od okamžiku, kdy se rozhodnete vzít si hypotéku, do chvíle, kdy vám peníze z hypotečního úvěru přistanou na účtu, uběhne zpravidla celkem dlouhá doba. Jedním z mnoha úkonů je takzvaný prescoring. Oč jde? To si povíme v následujícím textu.

Banka si vás oboduje

Prescoring neboli jakési předběžné obodování žadatele sestává z mnoha částí. Banka či jiná finanční instituce při prescoringu zjišťuje vše podstatné, co by mohlo ovlivnit vaši budoucí schopnost splácet úvěr. Uspějete-li, je podle banky pravděpodobné, že bude úvěr řádně splácet, a vy si tak můžete gratulovat. A co všechno ovlivní vaše bodové hodnocení? Tak předně to bude výše a v případě hypotéky i účel úvěru. V kontextu výše úvěru se pak budou posuzovat i vaše příjmy a výdaje. Ty v některých finančních domech musíte předem doložit, jinde je stačí deklarovat. Doložení příjmů je pak otázkou dalšího postupu při schvalování hypotéky. Zásadní vliv má pak také nahlížení do registrů dlužníků. Máte-li hromady půjček, které navíc nesplácíte, bude to mít zásadní vliv na výsledek vašeho prescoringu. Ne každý záznam v registrech dlužníků má však takto fatální výsledek. Pracovník banky bude totiž vždy posuzovat obsah takového záznamu a podle jeho závažnosti mu přisoudí menší či větší váhu. Význam má pak také dotazník, ve kterém vyplníte informace o vaší osobě. Ten mnohdy nabývá podobu několikastránkového elaborátu.

Výsledek prescoringu

Prescoring v prvé řadě rozhoduje, zda vám banka či jiná finanční instituce hypotéku nebo jiný úvěr vůbec bude moci poskytnout. Může se totiž stát, že riziko vyplývající z vámi požadovaného úvěru bude příliš vysoké. V takovém případě je dobré přehodnotit, zda jste to nepřehnali s výší hypotečního úvěru či zda byste si měli vůbec půjčovat. Kondice vašich financí totiž podle všeho nebude nejlepší, popřípadě nebude odpovídat vašim očekáváním co do budoucího standardu bydlení. Dopadne-li však prescoring dobře, můžete se těšit na nabídku, ve které vám bude vypočtena výše úroku. Pokud bude tento úrok výrazně vyšší než inzerovaný, je možné, že by vám některá z bank mohla půjčit výhodněji.

Jak probíhá prescoring v praxi?

K výše uvedenému je třeba dodat toto. Prescoring provádí každá banka jinak. V hrubých konturách se bude prescoring podobat tomu, který jsme si nastínili, ovšem netřeba se divit možným odchylkám. Každá banka má totiž jiné postupy a mezi ně patří i odlišný postup při prescoringu. Rozdílná je tedy i jeho délka. Ta je zpravidla delší než jeden týden. Že prescoring vyřídíte během jediné návštěvy pobočky, je představa spíše utopická. Ani této jediné návštěvě se většinou nevyhnete, neboť zaměstnanec banky bude chtít vidět váš doklad totožnosti, aby si mohl projít informace v registrech dlužníků.