TOPlist

Berete si hypotéku? Bez zástavního práva k nemovitosti to nepůjde.

Při uzavírání hypotéky je nutno počítat také se zástavním právem k vaší nemovitosti. A nejen s ním počítat, ale také vědět, co se s takovým zástavním právem k nemovitosti vůbec pojí. K základní orientaci by měl posloužit tento článek.

Stručně o zástavním právu

Zástavní právo je právní institut sloužící k zajištění pohledávky. Vztah mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem je tzv. akcesorický, tedy je závislý na vztahu hlavním. V našem případě na vztahu věřitele a dlužníka, kteří uzavřeli smlouvu o hypotečním úvěru. Zaniknou-li práva a povinnosti ze vztahu hlavního, zanikají rovněž práva a povinnosti ze vztahu akcesorického. Ze vztahu mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem vyplývá řada práv a povinností. Z povinností dlužníka uveďme například povinnost nepoškozovat zastavenou věc na úkor věřitele. Věřitel je pak oprávněn dlužníkovu věc prodat v nucené dražbě v případě, že dlužník nesplácí. V takovém případě mluvíme o výkonu zástavního práva.

Výhody vyplývající ze zástavního práva k dlužníkově nemovitosti

Na první pohled se zdá, že výhody ze zástavního práva svědčí především bance. Hypoteční úvěr je díky zástavnímu právu velmi dobře zajištěn, čímž se minimalizuje riziko ztráty na straně banky. Nižší riziko však hraje do karet i dlužníkovi, neboť mu banka může nabídnout nižší úrokovou sazbu, než kdyby úvěr zástavním právem zajištěn nebyl. Za takové situace by banka řadě klientů kvůli riziku a vůbec nepůjčila.

Rizika spojená se zástavním právem

Se zástavním právem je v případě hypoték nutno počítat, neboť díky němu můžete celkem snadno přijít o zastavenou nemovitost. V případě hypotéky na byt nebo dům lze toto riziko celkem akceptovat, neboť investice do vlastního bydlení za to většinou stojí. Horší je situace, kdy si vezmete americkou hypotéku, peníze využijete neúčelně a pak se vám navíc nedaří splácet. Ztráta střechy nad hlavou vás pak přijde velmi draho. V obou případech je nutno počítat s nemilým faktem. Při prodeji nemovitosti ve veřejné dražbě se vydražená cena málokdy přiblíží k ceně tržní.

Nedopusťte výkon zástavního práva

Pokud jste se dostali do tíživé finanční situace a máte obavy, zda bude moci i nadále splácet hypotéku, nevěšte předem hlavu. Vše nemusí být ztraceno. Pokud jste doposud řádně spláceli, je možné, že se vám podaří domluvit s bankou odložení splátek či jiné alternativní řešení vaší situace. Cílem banky totiž nebývá snaha dlužníka sedřít z kůže. S odlišným přístupem se však setkáte, přestanete-li s bankou komunikovat. Po několika upomínkách dojde k zesplatnění celého dluhu a následně k výkonu zástavního práva. O střechu nad hlavou tak můžete přijít velmi rychle, a proto je nutné ke splácení, ale i sjednávání hypotéky přistupovat zodpovědně.

Jaká jsou práva a povinnosti vyplývající ze zástavního práva? Co si mohou strany dohodnout a co nikoliv? To vše lze najít přímo v zákoně, konkrétně v zákoně č. 89/2012 Sb., obč. zák. v oddílu, který se týká zástavního práva.